МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ"
Важно! От 29.07.2014г. МГУ „Св. Иван Рилски” обявява прием за попълване на ограничен брой незаети места по специалности в редовна форма на обучение. Приемът на документи става в Приемна „Кандидат-студенти” на МГУ „Св. Иван Рилски”, Ректорат, 1 етаж. За контакти и повече информация: Тел. 02 8060530, 02 8060208, e-mail: education.uio@mgu.bg
Допълнителен прием на документи - Заповед


CISCO мрежова академия Локална CISCO мрежова академия в МГУ „Св. Иван Рилски” CISCO мрежова академия