МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ"
На вниманието на кандидат-студентите! МГУ „Св. Иван Рилски” обявява допълнителен прием на документи за останали свободни незаети места в ОКС „бакалавър”. За повече информация: тел. 028060208 и 028060530; education.uio@mgu.bg. Работното време на Приемна „Кандидат-студенти” е от 8.00 до 16.30ч.

ОБЯВЕНО Е КЛАСИРАНЕ НА РЕЗЕРВИ ЗА ОКС МАГИСТЪР
ПРОВЕРКА - КЛАСИРАНЕ НА МАГИСТРИ

CISCO мрежова академия Локална CISCO мрежова академия в МГУ „Св. Иван Рилски” CISCO мрежова академия