МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ"
Обявено е прекласиране. Проверка на резултати (с ЕГН и входящ номер) може да се прави на интернет адреси www.mgu.bg или results.mgu.bg; на телефони 028060208 и 028060530 или на място в Приемна „Кандидат-студенти” на МГУ, Ректорат. Срок за записване: 24 юли – 25 юли 2014г. вкл. до 16.30ч. Записването става с диплома-оригинал, платена такса за първи семестър и необходимите документи за записване (от книжарницата на МГУ). Приетите на това класиране и НЕЗАПИСАЛИ СЕ до 25 юли 2014г.вкл. не получават статут на студенти и губят своето място. Трето класиране се провежда само за некласираните до този момент кандидати. Честито на приетите!
Прекласиране - Заповед


CISCO мрежова академия Локална CISCO мрежова академия в МГУ „Св. Иван Рилски” CISCO мрежова академия