МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ"
Уважаеми кандидат-студенти, Минно-геоложкият университет обявява допълнителен прием по документи за специалностите от задочна и редовна форма на обучение. Носете диплома за средно образование.
Подлежащите на септемврийската поправителна сесия на Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) могат да кандидатстват с Удостоверение за завършен етап до получаване на дипломата.

За кандидатстудентска информация:
МГУ „Св. Иван Рилски”, София, Студентски град
Приемна „Кандидат-студенти”, Ректорат, 1 етаж
тел. 02 / 80 60 530, 02 / 80 60 208
имейл адрес: education.uio@mgu.bg


CISCO мрежова академия Локална CISCO мрежова академия в МГУ „Св. Иван Рилски” CISCO мрежова академия