МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ"
На вниманието на кандидат-магистрите! Повече информация относно кандидатстване по базови за университета специалности може да получите в Приемна „Кандидат-студенти”, Ректорат на МГУ „Св. Иван Рилски”, 1 етаж или на тел. 02/ 80 60 530;02/ 80 60 208. Информация относно кандидатстване по извънбазови специалности може да получите в съответните Деканати на университета: Деканат на Миннотехнологичен факултет: тел. 028060206; Деканат на Геологопроучвателен факултет: тел. 028060207; Деканат на Минноелектромеханичен факултет: тел. 028060510
ПРИЕМ МАГИСТЪР-ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

ПРИЕМ МАГИСТЪР-ПЛАТЕНО

КЛАСИРАНЕ ОБЩЕЖИТИЯ 2014


CISCO мрежова академия Локална CISCO мрежова академия в МГУ „Св. Иван Рилски” CISCO мрежова академия