МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ"
Бюра за прием на кандидатстудентски документи за МГУ в страната
Уважаеми кандидат-студенти, за справки, свързани с разпределение по зали, оценка от положен изпит, входящи данни, специалности и класиране, моля, влезте във Вашия профил чрез „Персонална информация бакалаври” или на адрес: http://results.mgu.bg


CISCO мрежова академия Локална CISCO мрежова академия в МГУ „Св. Иван Рилски” CISCO мрежова академия