МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ"
На вниманието на интересуващите се! МГУ „Св. Иван Рилски” обявява допълнителен прием на документи за останали свободни незаети места. За повече информация: тел. 028060208 и 028060530; education.uio@mgu.bg. Работното време на Приемна „Кандидат-студенти” е от 8.00 до 16.30ч.

Семестриални такси за обучение в ОКС „бакалавър”
Задочно обучение-195лв.;
Редовно обучение-245лв.

CISCO мрежова академия Локална CISCO мрежова академия в МГУ „Св. Иван Рилски” CISCO мрежова академия