МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ"
На вниманието на кандидат-магистрите! МГУ „Св. Иван Рилски” удължава срока за подаване на документи по базови за университета магистърски специалности в държавна поръчка. Повече информация относно кандидатстване може да получите в Приемна „Кандидат-студенти”, Ректорат на МГУ „Св. Иван Рилски”, 1 етаж или на тел. 02/ 80 60 530;02/ 80 60 208.
ПРИЕМ МАГИСТЪР-ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ МАГИСТРИ-ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
ЗАПОВЕД - ПЪРВО КЛАСИРАНЕ МАГИСТРИ-ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
СВОБОДНИ МЕСТА - МАГИСТРИ

ПРИЕМ МАГИСТЪР-ПЛАТЕНО

КЛАСИРАНЕ ОБЩЕЖИТИЯ 2014


CISCO мрежова академия Локална CISCO мрежова академия в МГУ „Св. Иван Рилски” CISCO мрежова академия