МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ"
На вниманието на кандидат-магистрите! МГУ „Св. Иван Рилски” приема документи за ограничен брой места по базови за университета магистърски специалности в държавна поръчка. Повече информация относно кандидатстване може да получите на място в Приемна „Кандидат- студенти”, Ректорат на МГУ „Св. Иван Рилски”, 1 етаж или на тел. 02/ 80 60 530;02/ 80 60 208.

СВОБОДНИ МЕСТА - МАГИСТРИ


CISCO мрежова академия Локална CISCO мрежова академия в МГУ „Св. Иван Рилски” CISCO мрежова академия