Добре дошли

в интернет страницата

по проект


Д002-89/13.12.2008 г.

към фонд „Научни изследвания”

„Индикатори за атмосферната киселинност и глобалното затопляне в почвената подложка (на примера на Тракийската низина)”