Програмиране в среда Интернет

Начало
Увод
Съдържание
Въведение в Интернет
HTML
CSS
JavaScript
Perl
Полезни връзки
Речник на термините


   Настоящото ръководство е създадено в изпълнение на договор № 2/16.04.2003г. между МОН - КСОУВО и Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" по проект № 12072 "Програма за повишаване на качеството на обучение по информационни технолигии" от Световната Банка.
   Целта на помагалото е да предостави необходимите знания за изграждане на итерактивни страници в Интернет използвайки технологии като HTML, JavaScript, CSS, SQL и Perl.
   То е подходящо за начинаещи и средно напреднали програмисти, които желаят да създадат собствена динамична Интернет страница като предоставя множество примери, които може да се свалят свободно. Освен това помагалото предоставя полезни връзки към други ресурси и към необходимите програми.
   Автори на ръководството са доц. д-р Кънчо Иванов и инж. Динко Белчевски, членове на катедра "Информатика" към Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски".

<Начало>