За Автора

Представяне

Учебник

Литература

Софтуер

Контакти


     Вие се намирате в секцията - "За Автора"!

 

 

 

 

 

 

        

     МАРГАРИТА ТЕНЬОВА ТОКМАКЧИЕВА е родена на 05.09 1941 година в гр. Дупница. Омъжена с две деца. Основното и средното си образование получава в родния си град. Тя завършва Минно-геоложкия университет през 1964 г. специалност Геология и проучване на полезните изкопаеми, степен магистър (инженер-геолог), работи като геолог на рудник и разработва докторантура върху минералогията и геохимията на находище "Радка", Панагюрско. Доктор е от 1974г.

   Специализира в Московската геологопроучвателна академия и защитава  докто-рантура в Института по минералогия и геохимия на редките елементи, Москва, Русия,  върху минералого-геохимичните особености на медните находища от Панагюрско-Етрополския руден район. Доктор е на геологическите науки от 1997 година.

    Доцент, доктор на геологическите науки, МАРГАРИТА  ТЕНЬОВА  ТОКМАКЧИЕВА  е преподавател по "Минералогия" в Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", София от 1975 година. През  тези 30 години тя е обучила над 5 000 геологопроучватели, минни инженери и други специалисти. Преподава дисциплините "Минералогия", "Минералогия и петрография", "Генетична минералогия" "Геохимия на околната среда" на повече от осем специалности от бакалавърското и магистърско ниво на обучение в университета. Чела е лекции по Кристалография и Минералогия  в Нов български университет.  През последните години знанията в областта на науките за земята и на минералогията значително се разшириха.....

  

  >>> За да научите повече натиснете ТУК!