За изпита по Г и М

 

Уважаеми студенти,

      За улеснение на подготовката за изпита, Ви предоставям презентациите на част от лекционния материал по дисциплината "Геодезия и маркшайдерство" - въпроси от конспекта: 1 до 10 по геодезия и 11 и 12 от Маркшайдерство при открито разработване.
     Презентациите ще бъдат полезни за студентите, които са присъствали на лекциите и са взели активно участие в работата по време на упражненията през семестъра. Презентацията е показател за обхватността на въпросите и имат напомнящ характер. Текстовият файл съдържа някои допълнителни бележки по геодезия. Предоставените материали не заместват учебниците и допълнителната литература в изучаваната област.
     Вашите отзиви и коментари са очаквани с признателност на адрес: eshalamanova@abv.bg.

Бележки по геодезия

Въпрос 1   Въпрос 2

Въпрос 3   Въпрос 4

Въпрос 5  Въпрос 6

Въпрос 7  Въпрос 8

Въпрос 9  Въпрос 10

 

Въпрос 11  Въпрос 12