Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 Вътрешни правила на МГУ "Св. Иван Рилски" за възлагане на обществените поръчки

Вътрешни правила на МГУ "Св. Иван Рилски" за възлагане на обществените поръчки - в сила от 01.07.2014 г. 2014-09-30 16:02:52
Вътрешни правила на МГУ "Св. Иван Рилски" за възлагане на обществените поръчки - в сила от 01.10.2014 г. 2014-10-01 15:26:12
Новини

Предстоящи събития