За контакти

Минно-геоложкият университет се намира на територията на Студентския град, разположен в подножието на Витоша. На площ 100 дка са изградени корпусите на Ректората, Факултетите, Лабораторен блок, Учебно - информационен отдел, Издателска къща "Св. Иван Рилски", научни лаборатории.

На територията на МГУ и в непосредствена близост с него са разположени спортни зали и игрища, басейн, общежития, студентски столове, кафе-клубове и дискотеки.

Нашия адрес е:
Минно-Геоложки Университет "Св.Иван Рилски" - София
Студентски град, ул."проф. Боян Каменов", София 1700
тел. 02 / 8060300 - РЕКТОРСКИ КАБИНЕТ

За кандидатстудентска информация и прием на студенти в ОКС "бакалавър" и "магистър"
Учебно-информационен отдел, Ректорат на МГУ "Св. Иван Рилски", 1 етаж
Свържете се с нас за допълнителна информация на:
телефони: 02/8060530, 02/8060208
имейл адрес: education.uio@mgu.bg