Прием на магистри
Прием в ОКС "Магистър"
Утвърден прием в ОКС „магистър”
Контакти за магистри
Магистърски специалности
Правила за прием на чуждестранни студенти

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Правила за прием на чуждестранни студенти

Новини

Предстоящи събития