Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Ръководство

Ректор
проф. д-р Любен Иванов ТОТЕВ     CV

Кабинет: Ректорат,   
Тел.: 8060201  
e-mail: rector@mgu.bg
Зам.-ректор по учебната дейност
проф. д-р Вяра Георгиева ПОЖИДАЕВА     CV

Кабинет: Ректорат,   
Тел.: 8060290  
e-mail: vpojidaeva@abv.bg
Зам.-ректор по международно сътрудничество и проекти
доц. д-р Стефка Димитрова ПРИСТАВОВА     CV

Кабинет: Ректорат,   
Тел.: 8060252  
e-mail: stprist@mgu.bg
Зам.-ректор по Научноизследователска дейност
доц. д-р Павел Евстатиев ПАВЛОВ     CV

Кабинет: Ректорат,   
Тел.: 8060203  
e-mail: nid@mgu.bg
Главен Секретар
инж. Борислав Миланов Крушкин

Кабинет: Ректорат,   
Тел.: 8060319  
e-mail:
Секретар на Ректора
инж. Петя Денчева ПАСКАЛЕВА

Кабинет: Ректорат,   
Тел.: 8060201, 8060211  
e-mail: rector@mgu.bg
Секретар Зам.-ректори НИД и МСП
инж. Костадинка Христова КОНАКЧИЙСКА

Кабинет: Ректорат,   
Тел.: 8060234, факс 9625931  
e-mail: nid@mgu.bg
Новини

Предстоящи събития