Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Лаборатории

Учебно-изследователска лаборатория по електронна микроскопия

гл.ас. Светла Симеонова МАЛИНОВА     CV

Кабинет: МЕМФ, 149   
Тел.: 8060343  
e-mail: rali_hippy@abv.bg
Новини

Предстоящи събития