Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Факултети

Геологопроучвателен факултет - ГПФ [Представяне]
КАТЕДРИ | СПЕЦИАЛНОСТИ | ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ
Декан
доц. д-р Ефросима Петрова ЗАНЕВА-ДОБРАНОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 249   
Тел.: 8060221  
e-mail: dekangpf@mgu.bg
Зам.-декан
доц. д-р Валери Николов ЗЛАТАНОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 249   
Тел.: 8060320  
e-mail: vnz@mgu.bg
Началник УД
инж. Дияна Панчева ПАНТЕЛЕЕВА

Кабинет: ГПФ, 249   
Тел.: 8060230  
e-mail: di_pancheva@abv.bg
Гл.експерт
инж. Галина Борисова БЪРЗЕВА

Кабинет: ГПФ,   
Тел.: 8060207  
e-mail: galbarzeva@abv.bg
Новини

Предстоящи събития