Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Факултети

Минно-eлектромеханичен факултет - МЕМФ
КАТЕДРИ | СПЕЦИАЛНОСТИ | ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ
Декан
доц. д-р Диана Дечева ТАШЕВА     CV

Кабинет: МЕМФ, 219   
Тел.: 8060509  
e-mail: decheva@mgu.bg
Зам.-декан
доц. д-р Райна Йорданова ВУЧЕВА     CV

Кабинет: МЕМФ, 219   
Тел.: 8060509  
e-mail: r.wutschewa@abv.bg
Началник УД
инж. Мария Минюва ИВАНОВА

Кабинет: МЕМФ, 218   
Тел.: 8060222  
e-mail: memf@mgu.bg
Гл.експерт
инж. Албена Славчева НАЙДЕНОВА-ДОНЧЕВА

Кабинет: МЕМФ, 218   
Тел.: 8060510  
e-mail: memf@mgu.bg
Новини

Предстоящи събития