Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Факултети

Миннотехнологичен факултет - МТФ
КАТЕДРИ | СПЕЦИАЛНОСТИ | ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ
Декан
доц. д-р Ивайло Георгиев КОПРЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 230   
Тел.: 8060237  
e-mail: ivokoprev@gmail.com
Зам.-декан
гл.ас. д-р Господинка Динкова ГИЧЕВА     CV

Кабинет: МТФ, 230   
Тел.: 8060586  
e-mail: e_gospodinka@yahoo.com
Началник УД
инж. Боряна Василева РАШКОВА

Кабинет: МТФ, 230   
Тел.: 8060236  
e-mail: mtf@mgu.bg
Гл.експерт
инж. Малинка Ласерманова АНГЕЛОВА

Кабинет: МТФ, 230   
Тел.: 8060206  
e-mail: mtf@mgu.bg
Новини

Предстоящи събития