Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Факултети

Хуманитарен департамент - ХД [Представяне]
КАТЕДРИ | СПЕЦИАЛНОСТИ | СЪВЕТ НА ДЕПАРТАМЕНТА
Гл.експерт
маг. инж. Мариела Трайчева КИЧЕВА

Кабинет: Блок 3, каб. 1   
Тел.: 8060389  
e-mail: mkicheva@mgu.bg
Директор на ХД
проф. д-р Йордан Костадинов ИВАНОВ     CV

Кабинет: Спортен комплекс, ет.1,каб.1   
Тел.: 8060504  
e-mail: ivanov.jordan@abv.bg, mgu.sport@abv.bg
Новини

Предстоящи събития