Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Факултети

Геологопроучвателен факултет - ГПФ
Катедра "Инженерна геоекология"
Ръководител катедра
доц. д-р Анатолий Цанков АНГЕЛОВ     CV

Кабинет: МТФ,   
Тел.: 8060478  
e-mail: tonyagev@mgu.bg

доц. д-р Пламен Симеонов ГЕОРГИЕВ     CV

Кабинет: МТФ,   
Тел.: 8060538  
e-mail: ps_georgiev@mgu.bg

доц. д-р Ирена Илиева СПАСОВА     CV

Кабинет: МТФ,   
Тел.: 8060263  
e-mail: spasova@mgu.bg

доц. дн Александър Руменов Луканов     CV

Кабинет: МТФ, МТФ, 100B   
Тел.: 8060578  
e-mail: alex_loukanov@yahoo.com

доц. д-р Светлана Георгиева БРАТКОВА     CV

Кабинет: МТФ,   
Тел.: 8060478,8060498  
e-mail: s_bratkova@mgu.bg

доц. д-р Марина Валентинова НИКОЛОВА     CV

Кабинет: МТФ,   
Тел.: 8060263  
e-mail: mnikolova@mgu.bg

гл.ас. д-р Катерина Татянова Николова     CV

Кабинет: МТФ,   
Тел.: 8060558  
e-mail:

гл.ас. д-р Росен Валериев Иванов

Кабинет: МТФ,   
Тел.: 8060578  
e-mail: rosen_iv@abv.bg

ас. Сотир Каменов Плочев     CV

Кабинет: МТФ,   
Тел.: 8060578  
e-mail: plochev@hotmail.bg

гл.ас. д-р Петя Генчева Генова

Кабинет: МТФ,   
Тел.: 8060578,8060478  
e-mail: mgu_ige@abv.bg
Ст.експерт
инж. Ани Богданова Стефанова

Кабинет: МТФ,   
Тел.: 8060558  
e-mail: anipaunova@abv.bg

проф. д-р Росица Петрова

Кабинет: МТФ,   
Тел.: 8060558  
e-mail:
Хоноруван преподавател
проф. дбн Стоян Николов ГРУДЕВ

Кабинет: МТФ,   
Тел.: 8060263  
e-mail: groudev@mgu.bg
Хоноруван преподавател
доц. д-р Цветан Димитров МИТРОВ     CV

Кабинет: МТФ, 700   
Тел.: 8060409  
e-mail: tzmitrov@mgu.bg
Новини

Предстоящи събития