Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Факултети

Геологопроучвателен факултет - ГПФ
Катедра "Минералогия и петрография"[Представяне]
Ръководител катедра
доц. д-р Бануш Стоянов БАНУШЕВ     CV

Кабинет: ГПФ, 350   
Тел.: 8060383  
e-mail: banushev@mgu.bg

доц. дгн Руслан Иванов КОСТОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 354   
Тел.: 8060385  
e-mail: rikostov@mgu.bg

доц. д-р Стефка Димитрова ПРИСТАВОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 350   
Тел.: 8060383  
e-mail: stprist@mgu.bg

доц. д-р Радостин Иванов ПАЗДЕРОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 352   
Тел.: 8060384  
e-mail: rpazderov@abv.bg

гл.ас. д-р Николета Спасова ЦАНКОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 362A   
Тел.: 8060445  
e-mail: niktzankova@abv.bg

ас. Камелия Янкова МАРИНОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 353   
Тел.: 8060382  
e-mail: k.y.marinova@abv.bg

гл. специалист Любомир Янакиев МИХАЙЛОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 352   
Тел.: 8060384  
e-mail: lyubomihaylov@abv.bg

техн.сътр. Пенка Събева БАНУШЕВА

Кабинет: ГПФ, 362Б   
Тел.: 8060445  
e-mail: pepi@mgu.bg
Хоноруван преподавател
проф. дгн Тодор Михайлов Маринов

Кабинет: ГПФ, 353   
Тел.: 8060382  
e-mail:
Хоноруван преподавател
доц. дтн Маргарита Теньова Токмакчиева

Кабинет: ГПФ, 352   
Тел.: 8060384  
e-mail:
Новини

Предстоящи събития