Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Факултети

Миннотехнологичен факултет - МТФ
Катедра "Открито разработване на полезни изкопаеми и взривни работи"
Ръководител катедра
доц. д-р Ивайло Георгиев КОПРЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 217   
Тел.: 8060280  
e-mail: ivokoprev@gmail.com

доц. д-р Димитър Милков ХРИСТАНОВ     CV

Кабинет: МТФ, 133   
Тел.: 8060540  
e-mail: dmh@abv.bg

доц. д-р Евгения Иванова АЛЕКСАНДРОВА     CV

Кабинет: МТФ, 215   
Тел.: 8060574  
e-mail: jogeni@abv.bg

доц. д-р Христо Любомиров СТОЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 133   
Тел.: 8060540  
e-mail: drstoev@abv.bg

ас. д-р Даниел Пламенов Георгиев     CV

Кабинет: МТФ, 216   
Тел.: 80602280  
e-mail: daniel__georgiev@abv.bg

гл.ас. д-р Симеон Недков Асеновски     CV

Кабинет: МТФ, 215   
Тел.: 8060574  
e-mail: asenovski@gmail.com
Ст.експерт
инж. Ралица Атанасова БОНЧЕВА

Кабинет: Лабор.блок, 506   
Тел.: 8060577  
e-mail: boncheva@dir.bg

проф. д-р Георги Петров КОНСТАНТИНОВ     CV

Кабинет: МТФ, 124   
Тел.: 8060274  
e-mail: konstantinov@mgu.bg

проф. д-р Паулин Георгиев ЗЛАТАНОВ     CV

Кабинет: Лабор.блок, 506А   
Тел.: 8060474  
e-mail: zlatanov_pg@abv.bg
Новини

Предстоящи събития