Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Факултети

Минно-eлектромеханичен факултет - МЕМФ
Катедра "Електротехника"
Ръководител катедра
доц. д-р Ангел Георгиев ЗЪБЧЕВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 314   
Тел.: 8060266  
e-mail: zabtchev@dir.bg

доц. д-р Мила Илиева ИЛИЕВА - ОБРЕТЕНОВА     CV

Кабинет: МЕМФ, 119   
Тел.: 8060272  
e-mail: milailieva@abv.bg

доц. д-р Теодора Василева ХРИСТОВА     CV

Кабинет: МЕМФ, 127   
Тел.: 8060268  
e-mail: teodora@mgu.bg

доц. д-р Иван Георгиев Проданов     CV

Кабинет: МЕМФ, 506   
Тел.: 80 60 468  
e-mail: enemko@mail.bg

ас. Николай Василев Савов

Кабинет: Лабор.блок, 501   
Тел.: 80 60 420  
e-mail: nsawow@abv.bg

ас. Ангел Борисов Янев

Кабинет: МЕМФ, 123   
Тел.: 80 60 269  
e-mail: ayanev@yahoo.com
Ст.експерт
Надежда Ганчева Ганчева

Кабинет: МЕМФ, 110   
Тел.: 80 60 265  
e-mail: elektrotehnika@mgu.bg
Новини

Предстоящи събития