Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Факултети

Минно-eлектромеханичен факултет - МЕМФ
Катедра "Математика"
Ръководител катедра
проф. дтн Васил Георгиев АНГЕЛОВ     CV

Кабинет: Ректорат, 78   
Тел.: 8060316  
e-mail: angelov@mgu.bg

доц. д-р Елена Георгиева ГАВРИЛОВА     CV

Кабинет: Ректорат, 76   
Тел.: 8060321  
e-mail: elenag@mbox.contact.bg

гл.ас. Любомир Петров ГЕОРГИЕВ     CV

Кабинет: Ректорат, 96   
Тел.: 8060317  
e-mail: lubo_62@mgu.bg

гл.ас. д-р Юлиян Любенов ДИМИТРОВ     CV

Кабинет: Ректорат, 95   
Тел.: 8060521  
e-mail: juldim@abv.bg

ас. Антоанела Минкова ТЕРЗИЕВА     CV

Кабинет: Ректорат, 100   
Тел.: 8060318  
e-mail: atlantida1@abv.bg

гл.ас. Велислав Илиев СТОЯНОВ     CV

Кабинет: Ректорат, 100   
Тел.: 8060318  
e-mail: velislavs@yahoo.com

ас. Веселина Иванова ВУЧЕВА

Кабинет: Ректорат, 98   
Тел.: 8060317  
e-mail: veselina_vucheva@abv.bg
Ст.експерт
Младенка Друмева НЕЦОВА

Кабинет: Ректорат, 96   
Тел.: 8060227  
e-mail: deni_1962@abv.bg