Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Факултети

Минно-eлектромеханичен факултет - МЕМФ
Катедра "Математика"
Ръководител катедра
проф. дтн Васил Георгиев АНГЕЛОВ     CV

Кабинет: Ректорат, 78   
Тел.: 8060316  
e-mail: angelov@mgu.bg

доц. д-р Елена Георгиева ГАВРИЛОВА     CV

Кабинет: Ректорат, 76   
Тел.: 8060321  
e-mail: elena.gavrilova@mgu.bg

гл.ас. д-р Любомир Петров ГЕОРГИЕВ     CV

Кабинет: Ректорат, 97   
Тел.: 8060306  
e-mail: lubo_62@mgu.bg

гл.ас. д-р Юлиян Любенов ДИМИТРОВ     CV

Кабинет: Ректорат, 76   
Тел.: 8060321  
e-mail: julian.dimitrov@mgu.bg

ас. Велислав Илиев СТОЯНОВ     CV

Кабинет: Ректорат, 98   
Тел.: 8060317  
e-mail: velislav.stoynov@mgu.bg

ас. Веселина Иванова ВУЧЕВА

Кабинет: Ректорат, 97   
Тел.: 8060306  
e-mail: veselina.vucheva@mgu.bg

ас. Кръстинка Георгиева ПЕТКОВА

Кабинет: Ректорат, 98   
Тел.: 8060317  
e-mail: kr.petkova@abv.bg
Ст.експерт
Младенка Друмева НЕЦОВА

Кабинет: Ректорат, 96   
Тел.: 8060227  
e-mail: mathematica@mgu.bg
Новини

Предстоящи събития