Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Факултети

Геологопроучвателен факултет - ГПФ
Катедра "Геология и геоинформатика"
Ръководител катедра
проф. дгн Димитър Славчев СИНЬОВСКИ     CV

Кабинет: ГПФ, 267   
Тел.: 8060368  
e-mail: sinsky@mgu.bg

доц. д-р Валери Валентинов САЧАНСКИ     CV

Кабинет: ГПФ, 264   
Тел.: 8060371  
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg

доц. д-р Георги Кръстев АЙДАНЛИЙСКИ     CV

Кабинет: ГПФ, 263   
Тел.: 8060372  
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg

доц. д-р Иван Димитров Иванов     CV

Кабинет: ГПФ, 266   
Тел.: 8060367  
e-mail: idim68@abv.bg

доц. д-р Борис Владимиров ВЪЛЧЕВ     CV

Кабинет: ГПФ, 265   
Тел.: 8060369  
e-mail: bobivalchev@gmail.com

гл.ас. д-р Валентина Ванкова НИКОЛОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 283   
Тел.: 8060497  
e-mail: v.nikolova@mgu.bg

гл.ас. д-р Радостина Емилова РИЗОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 285   
Тел.: 8060486  
e-mail: Radost_Rizova@abv.bg

гл.ас. д-р Димитър Георгиев СЪЧКОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 264   
Тел.: 8060371  
e-mail: dimitarsachkov@gmail.com

ас. Елица Стоянова ИЛИЕВА     CV

Кабинет: ГПФ, 283   
Тел.: 8060497  
e-mail: elicailieva@mgu.bg

ас. Стоян Викторов ТАНАЦИЕВ     CV

Кабинет: ГПФ, 266   
Тел.: 8060367  
e-mail: stanatsiev@gmail.com
Новини

Предстоящи събития