Дати за изпити

ПреподавателДатаЧасСпециалностДисциплинаЗала
проф. д-р Иван ЛАЛОВ
e-mail: ivan.lalov34@abv.bg
16.09.2017 9:30ВсичкиВсички610
доц. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
16.09.2017 10ред. и зад. об.МОГМИ 2ч.203
ас. Радослав Русинов
e-mail: r.rusinov@hotmail.com
16.09.2017 10ВсичкиВсички508
ас. Иван ТОДОРОВ
e-mail: Ibt@mgu.bg
16.09.2017 11СДТНГ-4 з. об.Сондиране, І ч.-Проучвателно ядково сондиране в катедрата
доц. д-р Бакърджиева
e-mail:
18.09.2017 10 Техника на безопасност и Минна безопасност
гл.ас. д-р Майя ВАЦКИЧЕВА
e-mail: mayavack@gmail.com
18.09.2017 14всички специалности от 2 курсФизика 1 част162
гл.ас. д-р Майя ВАЦКИЧЕВА
e-mail: mayavack@gmail.com
18.09.2017 14всички специалности от 3 курсФизика 2 част162
доц. д-р Борис ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
18.09.2017 9ЛИКВИДАЦИОНН 270
гл.ас. Любомир ГЕОРГИЕВ
e-mail: lubo_62@mgu.bg
18.09.2017 13:30ПГ, СДТНГ, ХИГ, ГГПТТ I курc
КТИД II курс - МА и ДУ
МЕМФ I курс ВМ I
МТФ I курс ВМ I, ВМ II
135
гл.ас. д-р Господинка ГИЧЕВА
e-mail: e_gospodinka@yahoo.com
18.09.2017 14:30 всички студенти, всички специалности, редовно обучение;ликвидационна сесия304
гл.ас. Сергей ДОБРЕВ
e-mail: sergeydobrev@gmail.com
18.09.2017 12ГПМЕРвсички
доц. д-р Ефросима ЗАНЕВА-ДОБРАНОВА
e-mail: dekangpf@mgu.bg
18.09.2017 10всичкивсички
доц. д-р Валери ЗЛАТАНОВ
e-mail: vnz@mgu.bg
18.09.2017 9:30ГПМЕР, ХИГ, ПГ-3 р.об. и ГПМЕР-2 з.Основи на сондирането в катедрата
доц. д-р Валери ЗЛАТАНОВ
e-mail: vnz@mgu.bg
18.09.2017 9:30СДТНГ-3 р.об. и 4 з. об.Сондиране, І ч.-Проучвателно ядково скондиране Сондиране на хидрогеоложки и инженерногеоложки сондаж в катедрата
гл.ас. д-р Милослав Кацаров
e-mail: m_katsarov@abv.bg
18.09.2017 10всичкивсички
доц. д-р Ивайло КОПРЕВ
e-mail: ivokoprev@gmail.com
18.09.2017 10 всички220
доц. д-р Константин КОСТОВ
e-mail: ccostow@yahoo.com
18.09.2017 10 Електрически машини501
доц. д-р Щерьо ЛЬОМОВ
e-mail: lyomov@mgu.bg
18.09.2017 10:30СДТНГ-2 к. р. и зад. об.Въведение в сондажното, петролно и газово инженерство в катедра
доц. д-р Щерьо ЛЬОМОВ
e-mail: lyomov@mgu.bg
18.09.2017 10:30СДТНГ-4 р. и 5 з. об.Сондиране и добив на нефт и газ в катедра
доц. д-р Павел ПАВЛОВ
e-mail: nid@mgu.bg
18.09.2017 12Всички студенти 235
проф. д-р Маринела ПАНАЙОТОВА
e-mail: marinela_panayotova@abv.bg, marichim@mgu.bg
18.09.2017 14:30 всички студенти, всички специалности, редовно обучение;ликвидационна сесия304
проф. д-р Павел ПЕНЧЕВ
e-mail: pentchev@mgu.bg
18.09.2017 10Обща ХГ и ОПВ
проф. д-р Вяра ПОЖИДАЕВА
e-mail: vpojidaeva@abv.bg
18.09.2017 10 312
доц. д-р Иван Проданов
e-mail: enemko@mail.bg
18.09.2017 13:30всички специалностиЕлектротехника и електроника, Електротехника и ел.измервания, Обща електротехника–346
доц. д-р Калин РУСКОВ
e-mail: rouskov@mgu.bg
18.09.2017 12всичкивсички
гл.ас. д-р Симеон САВОВ
e-mail:
18.09.2017 12АИУТ - III курс.Механизация на мините - I част, 417
гл.ас. д-р Симеон САВОВ
e-mail:
18.09.2017 12ММП - III курс;Руднични вентилаторни и водоотливни уредби417
ас. Женя СТЕФАНОВА
e-mail: zhenia_st@abv.bg
18.09.2017 8Всички студентиПраво323 v
доц. д-р Христо СТОЕВ
e-mail: drstoev@abv.bg
18.09.2017 10 всички133
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
18.09.2017 9:00СДТНГ-4 кКонтрол на сондажите (комплексен практикум)258
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
18.09.2017 9:00СДТНГ-3 кПромивни течности и циментови разтвори (комплексен практикум)258
доц. д-р Кристиян ЦВЕТКОВ
e-mail: khc1@abv.bg
18.09.2017 10ММП - IIIОбогатителни машини22
доц. д-р Йорданка АНАСТАСОВА
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
19.09.2017 10ВсичкиВсички515
доц. д-р Бануш БАНУШЕВ
e-mail: banushev@mgu.bg
19.09.2017 10 всички ред. и зад. об.
доц. д-р Симеон ГАГОВ
e-mail:
19.09.2017 10ВсичкиВсички618
доц. д-р Ясен Горбунов
e-mail: gorbounov@gmail.com
19.09.2017 8“АИУТ” - ІІІ – ликвидационна сесияИзмрване на неелектрични величини617
доц. д-р Димитър ДИМИТРОВ
e-mail: dimtardim61@gmail.com
19.09.2017 9ММП - IVМашини за добив и обработка на СОСМ12
доц. д-р Димитър ДИМИТРОВ
e-mail: dimtardim61@gmail.com
19.09.2017 9ММП - IIIМинни машини12
доц. д-р Димитър ДИМИТРОВ
e-mail: dimtardim61@gmail.com
19.09.2017 9РПИ - IIМинни машини и съоръжения I12
проф. д-р Михаил МИХАЙЛОВ
e-mail: mihailov@mgu.bg
19.09.2017 10:30 Пожарна безопасност и сп. д.631
доц. д-р Мариана ТРИФОНОВА-ДРАГАНОВА
e-mail: trifonova.m@mgu.bg
19.09.2017 10:00ВСИЧКИВСИЧКИ514А
доц. д-р Веселин ХРИСТОВ
e-mail: veso@mgu.bg
19.09.2017 14:30Визуално програмиране,Обектно ориентирано програмиране - КТИДОснови на програмирането, - КТИД, АИУТ, ГГИ511
доц. д-р Николай ЯНЕВ
e-mail: nikolay.yanev@mgu.bg
19.09.2017 12:00КТИД 2ОС511
доц. д-р Николай ЯНЕВ
e-mail: nikolay.yanev@mgu.bg
19.09.2017 12:30КТИД 3Програмиране в среда Интернет511
доц. д-р Николай ЯНЕВ
e-mail: nikolay.yanev@mgu.bg
19.09.2017 13:00КТИД 3, ГГИ 3СУБД511
гл.ас. Захари ДИНЧЕВ
e-mail: dinchev@mgu.bg
20.09.2017 11 зад.обуч.:Минна аерология630
доц. д-р Антоанета ЯНЕВА
e-mail: antoaneta.yaneva@gmail.com
20.09.2017 9:30АИУТ – III редовно обучениеМеханизация на мините – II част421
доц. д-р Антоанета ЯНЕВА
e-mail: antoaneta.yaneva@gmail.com
20.09.2017 9:30РПИ – III редовно обучениеМинни машини и съоръжения - II част421
доц. д-р Антоанета ЯНЕВА
e-mail: antoaneta.yaneva@gmail.com
20.09.2017 9:30ММП - IIIРуднични и подемни уредби421
гл.ас. Захари ДИНЧЕВ
e-mail: dinchev@mgu.bg
21.09.2017 10:30 редов.обуч.:Минна аерология630
доц. д-р Радостин ПАЗДЕРОВ
e-mail: rpazderov@abv.bg
21.09.2017 10всички ред. и зад. об.Минералогия и петрография
доц. д-р Стефан ПУЛЕВ
e-mail: st_pulev@yahoo.com
21.09.2017 9 всички студенти съпротивление на материалите и теоретична механика309
доц. д-р Станислав ТОПАЛОВ
e-mail: topstan@hotmail.com
21.09.2017 9ред. и зад. обуч.всички203
доц. д-р Мариана ТРИФОНОВА-ДРАГАНОВА
e-mail: trifonova.m@mgu.bg
21.09.2017 12:00ВСИЧКИВСИЧКИ514А
проф. д-р Георги ФЕТВАДЖИЕВ
e-mail: g_fet@mgu.bg
21.09.2017 10Проектиране на минна механизация - магистриММП – I, ОКС „магистър”, задочно обучение420
проф. д-р Георги ФЕТВАДЖИЕВ
e-mail: g_fet@mgu.bg
21.09.2017 10ММП - IIIПневматично и хидравлично задвижване420
доц. д-р Павел ПАВЛОВ
e-mail: nid@mgu.bg
25.09.2017 10Всички студенти 303A
гл.ас. Ясен ПРОКОПОВ
e-mail: yasen@mgu.bg
26.09.2017 10всичкивсички213
доц. д-р Веселин ХРИСТОВ
e-mail: veso@mgu.bg
26.09.2017 14:30 Компютърни мрежи и комуникации, КТИД, УРПС, Биотехнологии, ГГИ511
проф. д-р Валери МИТКОВ
e-mail: Valery.mitkov@gmail.com
27.09.2017 10 Школа по взривна техника и технологии