МИННО ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”

Локална CISCO мрежова академия

КОМПЛЕКСЕН ЦЕНТЪР ПО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ при МГУ „Св. И. Рилски” И ЛОКАЛНА CISCO МРЕЖОВА АКАДЕМИЯ

  Набират курсисти за CCNA Routing and Switching
 • Network Basics - ПЪРВИ СЕМЕСТЪР
 • Routing Protocols – ВТОРИ СЕМЕСТЪР
 • Switched Networks – ТРЕТИ СЕМЕСТЪР
 • Connecting Networks – ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР

Срокът на обучението за семестър е 12 седмици. Необходими са умения за четене на английски език в областта на информационните технологии.

Завършилите четирите семестъра могат да се явят на тест за лиценз по CCNA. Този лиценз е валиден в целия свят и чрез него можете да си намерите работа като мрежов администратор.

  Цена на курса за един семестър е:
 • за студенти – 150 лв.
 • за служители на МГУ – 150 лв.
 • за всички останали – 250 лв.
  Занятията се провеждат по два начина:
 • Дистанционно – участниците получават достъп до мултимедийно, Web базирано учебното съдържание разработено от фирмата CISCO.
 • Всяка събота в компютърната лаборатория на Мрежовата академия. се провеждат лабораторни упражнения от инструктор и текущи тестове.

Записване Събота 01.10 и 15.10.2016, 10 часа, зала 503, Лабораторен блок

Телефон за повече информация:
02 8060 567 – гл. ас. д-р Веселин Христов – Администратор на CISCO Мрежова академия
E Mail: veso@mgu.bg

Новини

Предстоящи събития