Прием
Съобщения
Справки
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Програма по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра на ЦКПИ за прием на документи
Бюра на НАПС за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Такси
Банкова сметка на МГУ
Такси за кандидатстване и обучение
Класиране
Записване
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Прием в ОКС "Магистър"
Утвърден прием в ОКС „магистър”
Контакти за магистри
Магистърски специалности
Важни дати и телефони
Полезна информация
Студентски общежития
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за прием на чуждестранни студенти
Правила за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждест
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Съобщения

На вниманието на кандидат-магистрите! Обявено е класиране на магистри по базова за магистратурата специалност (държавна поръчка).
Разпределението на кандидатите по магистърски специалности се обявява до 10.00ч.на 30.09.2015г. пред съответния Деканат.
Записване: от 30.09. до 16.00ч. на 2.10.2015г.
За информация: тел. 02/ 80 60 530; 02/ 80 60 208- Приемна „Кандидат-студенти”;
тел. 028060206 - Деканат на Миннотехнологичен факултет: ;
тел. 028060207 - Деканат на Геологопроучвателен факултет: ;
тел. 028060510 - Деканат на Минноелектромеханичен факултет

Работно време на Приемна "Кандидат-студенти" за почивните дни за
подаване на документи за ОКС "бакалавър" и "магистър":
19.09.2015г.(събота) - 12.00 до 16.00 ч.
20, 21 и 22.09.2015г - 8.00 до 13.00ч.

Заповед - Настаняване в студентски общежития на новоприети студенти - 2015г.

07.04.2015
Положилите предварителни изпити кандидати могат, ако желаят, да идентифицират писмените си работи от изпитите на 29 март и 5 април 2015г. т.е. да установят дали писмената работа, получила съответната окончателна оценка, е тяхна.
Идентифицирането ще се проведе на 18 април 2015г. До 13.00ч. на същия ден те подават лично в Приемна „Кандидат-студенти” заявление за идентификация срещу представяне на документ за самоличност и картончето с входящия номер. Не се разрешава идентифициране и не се дават разяснения на трети лица.

16.03.2015
Важно!
В периода на прием на документи за предварителните изпити в МГУ Приемна "Кандидат-студенти" ще работи в почивните дни до 13.00ч.
Справки относно кандидатстване и записване в МГУ „Св. Иван Рилски” може да получите на следните телефони в Приемна „Кандидат-студенти”:

028060530 или 02 8060208

Email: education.uio@mgu.bg