Прием на студенти
Съобщения
Справки
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Програма по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра на ЦКПИ за прием на документи
Бюра на НАПС за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Такси
Банкова сметка на МГУ
Такси за кандидатстване и обучение
Класиране
Записване
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Прием в ОКС "Магистър"
Утвърден прием в ОКС „магистър”
Контакти за магистри
Магистърски специалности
Важни дати и телефони
Полезна информация
Студентски общежития
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за прием на чуждестранни студенти
Правила за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Съобщения


14.07.2014
Важно!
Информация за записване и необходими документи за приетите студенти::
За приетите в Миннотехнологичен факултет: тел. 028060206
За приетите в Геологопроучвателен факултет: тел. 028060207
За приетите в Минноелектромеханичен факултет: тел. 028060510
Информация за настаняване в общежитие: тел. 0879 807 921

07.07.2014
За новоприетите студенти МГУ осигурява подготвителен курс по математика с цел попълване на пропуски и изравняване нивото на познание от средния курс. Препоръчва се на всички студенти да преминат такъв курс, като писмено заявят желание за участие при записването си в съответния Деканат. За редовно обучение продължителността на курса е 30 часа (24.09 – 28.09. 2014 г. вкл.), а за задочно обучение - 18 часа (5.09 – 7.09. 2014 г. вкл.).
Телефон за контакти: 02 80 60 227, Младенка Нецова
Справки относно кандидатстване и записване в МГУ „Св. Иван Рилски” може да получите на следните телефони в Приемна „Кандидат-студенти”:

028060530 или 02 8060208

Email: education.uio@mgu.bg