Прием на бакалаври
Важни дати и телефони
Полезна информация
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Класиране
Записване
Такси и банкова сметка на МГУ
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Студентски общежития
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за прием на чуждестранни студенти
Правила за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждест
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища
Справки
Програма по математика
Въпроси и отговори

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Уважаеми  кандидат-студенти  на МГУ  ”Св. Иван Рилски”,

 

Информираме Ви, че съгласно Решение на АС на МГУ участниците в следните състезания (олимпиади), провеждани от МОН през 2017г. могат да кандидатстват   и да станат студенти на МГУ с получената  от съответното състезание оценка.

6.1 Национален (регионален) кръг на олимпиада (състезание) по: математика, физика и астрономия, информатика, чужд език, химия, биология, география, техническо чертане;

6.2 Национален (регионален) кръг на следните състезания по професии:

6.2.1 Национален учебно - професионален конкурс „Най - добър млад инсталатор“;

6.2.2 Национален преглед за млади изследователи „Енергетика, икономика и математическо моделиране”;

6.2.3 Състезание по електроенергетика и икономика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“;

6.2.4  Най-добър техник в машиностроенето;

6.2.5  Най - добър млад автомонтьор и водач на МПС;

6.2.6 Състезание по приложна електроника „Мога и зная как”.

 

Получената от състезанието оценка се признава за положен конкурсен изпит (умножава се с най-високия за МГУ коефициент 3 при образуване на състезателния бал).

 

За  информация:

МГУ „Св. Иван Рилски”, София, Студентски град

Приемна „Кандидат-студенти”, Ректорат, 1 етаж

тел. 02 / 80 60 530, 02 / 80 60 208

education.uio@mgu.bg.