Прием на бакалаври
Важни дати и телефони
Полезна информация
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Класиране
Записване
Такси и банкова сметка на МГУ
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Студентски общежития
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за прием на чуждестранни студенти
Правила за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждест
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища
Справки
Програма по математика
Въпроси и отговори

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Уважаеми кандидат-студенти,

  През 2017г. Минно-геоложкият университет ще приема студенти по 15 специалности в задочна форма и по 18 специалности в редовна форма на обучение.

Приемът на документи за кандидатстване с/без изпит е с начало 27 февруари 2017г.

Краен срок за подаване на кандидатстудентски документи:

До 7 юли 2017г. (12:00ч)- за кандидати, желаещи да участват директно в класирането (по документи)

До 1 юли 2017г. (12:00ч)-за кандидати, желаещи да се явят на конкурсния изпит по математика, който ще се проведе на 2 юли 2017г.

 Необходими документи за кандидатстване

 Заявление-декларация  (Приложение 2 от справочника на МГУ);

 Диплома за завършено средно образование и копие от нея;

 Вносна бележка (платежно нареждане) на банка за платена кандидатстудентска такса          Предварителни изпити

Необходими документи за участие в предварителен изпит

  Заявление (Приложение 1 от справочника на МГУ);

  Документ за самоличност (лична карта) и копие от него;

  Вносна бележка (платежно нареждане) на банка за платена такса за участие в предварителен изпит 

Таксата за участие в предварителен изпит е 50лв.

    

Документите се купуват от касата на университета, намираща се в сграда Ректорат, 2-и етаж, стая 62  

 Краен срок за подаване на документи за участие в предварителен изпит

24 март 2017г. - за участие в предварителния изпит в МГУ, София

30 март 2017г. - за участие в предварителния изпит в гр. Стара Загора

с адрес: Младежки дом, бул. Патриарх Евтимий 176

.

Внимание! В дните на изпитите кандидат-студентите заемат местата в залите до 8,45 часа. В сградите се влиза след представяне на документ за самоличност (лична карта) и състезателен картон с входящия номер.

Разпределението на кандидатите по зали се обявява в сградата на Ректората (партер) и на адрес http://results.mgu.bg  един ден преди изпита.  ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ!

 

За допълнителна информация:

 

МГУ „Св. ИванРилски”, София, Студентскиград

Приемна „Кандидат-студенти”, Ректорат, 1 етаж

тел. 02 / 80 60 530, 02 / 80 60 208

education.uio@mgu.bg

 

и


Регионални бюра за прием на кандидатстудентски документина на ЦКПИ и НАПС

wwwckpi-bg.com, info@ckpi-bg.com,  тел. 0879 120 470

 www.naps.bg, тел.  02 981 79 11