Прием на бакалаври
Важни дати и телефони
Полезна информация
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Класиране
Записване
Такси и банкова сметка на МГУ
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Студентски общежития
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за прием на чуждестранни студенти
Правила за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждест
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища
Справки
Програма по математика
Въпроси и отговори

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Как се кандидатства в МГУ

ПРИЕМ 2017

Уважаеми кандидат-студенти на МГУ ”Св. Иван Рилски”, 

Приемът на кандидатстудентски документи вече е отворен.

През 2017 г. Вие може да кандидатствате и да станете наши студенти чрез една от следните възможности:

1. С положен държавен зрелостен изпит (матура) по:

Български език и литература;

Математика;

Физика;

Чужд език;

Биология

 

2. С получената оценка от следните състезания и олимпиади, провеждани от МОН през 2017г., когато се кандидатства за редовна форма на обучение:

Национален (регионален) кръг на олимпиада (състезание) по: математика, физика и астрономия, информатика, чужд език, химия, биология, география, техническо чертане;

Национален (регионален) кръг на следните състезания по професии:

* Национален учебно - професионален конкурс Най - добър млад инсталатор“;

Национален преглед за млади изследователи „Енергетика, икономика и математическо моделиране”;

* Състезание по електроенергетика и икономика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“;

Най-добър техник в машиностроенето;

Най - добър млад автомонтьор и водач на МПС;

Състезание по приложна електроника „Мога и зная как”.

Внимание! Получената оценка се признава за положен конкурсен изпит (умножава се с най- високия за МГУ коефициент 3 при образуване на състезателния бал).

 

3. С положен  конкурсен изпит в МГУ или в друго висше училище

 Предварителни изпити по математика:

26 март 2017г. (неделя) от 9.00 часа – в МГУ „Св.Иван Рилски“

2 април 2017г. (неделя) от 9.00 часа – в гр.Стара Загора – Младежки дом, бул.Патриарх Евтимий 176

Кандидатстудентски изпит по математика:

                                               2 юли 2017г.(неделя), начало: 9.00ч.На вниманието на кандидат-студентите,  завършили преди 2008г.

 

Уважаеми кандидат-студенти,

Ако не разполагате с необходимото време да се подготвите за изпит, Вие разполагате и с други опции да станете студенти на МГУ. Достатъчно е в дипломата за средно образование да имате

 Оценка от защита на дипломна работа;

или

 Оценка от зрелостен изпит по:

Български език и литература; Математика; Физика; Чужд език; Биология

 

 Не се колебайте да се консултирате с екипа на Приемна „Кандидат-студенти” или да изпратите сканирано копие на дипломата си, за да получите компетентен отговор за възможностите, с които разполагате.

  

За контакти: София, Студентски град, МГУ „Св. Иван Рилски”, Приемна „Кандидат-студенти”

тел.  02 8060530; 02 8060208; www.mgu.bg; е-mail: education.uio@mgu.bg

или

Регионални бюра за прием на кандидатстудентски документи на ЦКПИ и НАПС

wwwckpi-bg.com,  e-mailinfo@ckpi-bg.com,      тел.  0879 120 470

www.naps.bg         e-mailoffice@naps.bg,           тел.  02 981 7911

 

ПОЖЕЛАВАМЕ  ВИ УСПЕХ!

 

 Новини

Предстоящи събития