Прием на бакалаври
Важни дати и телефони
Полезна информация
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Класиране
Записване
Такси и банкова сметка на МГУ
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Студентски общежития
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за прием на чуждестранни студенти
Правила за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждест
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища
Справки
Програма по математика
Въпроси и отговори

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Статистика на резултатите от изпитите по математика


СТАТИСТИКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИ ПО МАТЕМАТИКА - 2016 Г.

От предварителен изпит по математика в МГУ

Слаб 0%
Среден /3.00 - 3.49/ 30%
Добър /3.50 - 4.49/ 50%
Мн.Добър /4.50 - 5.49/ 10%
Отличен /5.50 - 6.00/ 10%
Среден успех 4.08


от Предварителен изпит по математика - Стара Загора

Слаб 0%
Среден /3.00 - 3.49/ 0%
Добър /3.50 - 4.49/ 80%
Мн.Добър /4.50 - 5.49/ 20%
Отличен /5.50 - 6.00/ 0%
Среден успех 4


СТАТИСТИКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИ ПО МАТЕМАТИКА - 2015 Г.

От предварителен изпит по математика в МГУ

Слаб 0%
Среден /3.00 - 3.49/ 50%
Добър /3.50 - 4.49/ 0%
Мн.Добър /4.50 - 5.49/ 33.33%
Отличен /5.50 - 6.00/ 16.67%
Среден успех 4.03


от Предварителен изпит по математика в МГУ „Св. Иван Рилски“

Слаб 13.04%
Среден /3.00 - 3.49/ 26.09%
Добър /3.50 - 4.49/ 17.39%
Мн.Добър /4.50 - 5.49/ 30.43%
Отличен /5.50 - 6.00/ 13.04%
Среден успех 4


от Предварителен изпит по математика - Стара Загора

Слаб 0%
Среден /3.00 - 3.49/ 0%
Добър /3.50 - 4.49/ 33.33%
Мн.Добър /4.50 - 5.49/ 60%
Отличен /5.50 - 6.00/ 6.67%
Среден успех 4.67

Новини

Предстоящи събития