Прием на бакалаври
Важни дати и телефони
Полезна информация
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Класиране
Записване
Такси и банкова сметка на МГУ
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Студентски общежития
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за прием на чуждестранни студенти
Правила за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждест
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища
Справки
Програма по математика
Въпроси и отговори

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Студентски общежития

Заповед - Kандидатстване за общежития 2016

МГУ стопанисва четири студентски общежития и един студентски стол. Несемейните студенти се настаняват в бл. №1 и 22А, а семейните - в бл. № 60В и 60Г. Отдел “СОС” поддържа много добри битови условия, като месечните наеми са едни от най-ниските в Студентския град. Значителна част от студентите, редовно обучение в МГУ, ползват студентско общежитие.

Във всички общежития са създадени условия за изграждане и ползване на компютърни мрежи с достъп до ИНТЕРНЕТ до всяка стая.

Настаняването на първокурсниците се извършва чрез класиране по реда на конкурсния бал. Като допълнителен критерий, при равен бал се класира студентът с удостоверен по-нисък средномесечен доход. Документи за общежитие на записани студенти се подават в офис 4 на студентско общежитие бл.1, тел. 0879 807 921. Условията за кандидатстване за студентско общежитие, срокове и класиране може да намерите в Интернет на адрес: http://mgu.bg.

ВАЖНО! МГУ разполага с достатъчен капацитет да настанява всички приети първокурсници – редовно обучение, желаещи да ползват студентско общежитие.

Новини

Предстоящи събития