Международна научна конференция

 От името на МГУ „Св. Иван Рилски“ и Международния научен комитет, Ви отправяме покана за участие в

60та МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

20 октомври 2017 г. в гр. София, България

В последните години в нашия научен форум взеха участие над 300 делегата с доклади и над 50 фирми със свои презентации от България, Русия, Сърбия, Румъния, Турция, Гърция, Македония, Австрия, Германия, Холандия, Австралия и др.

Регистрационната формасрокове и такси за участие, както и друга актуална информация за Конференцията ще намерите на адрес http://www.mgu.bg/nis/..

   За повече подробности може да ни пишете на е-mail адрес: srs@mgu.bg.
или да позвъните на телефон: (02) 80 60
287, 0879 80 79 13.

Първо съобщение

П О К А Н А