Издателска къща

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА "СВ.ИВАН РИЛСКИ" е създадена през 1999 г. с решение на АС. Съществуването на Издателска къща към МГУ "Св. Иван Рилски" е престижно за Университета и регламентирано от ЗВО (ал. 2, чл. 17, т. 3). Организирана е като звено на собствена стопанска сметка.

Издателска къща "Св. Иван Рилски" предлага следните продукти:

  • ПЪЛНА ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА, вкл.сканиране (на графика и текст), графична обработка, набор и оформление на печат на пълноцветни рекламни материали качествена предпечатна подготовка на учебници, помагала, ръководства, монографии, статии и др.
  • ТОТАЛ ДИЗАЙН. Проектиране на фирмен знак и шрифт. Оформление на Визитка, бланка, плик. Художествено оформление на печатни материали. Векторизиране на фирмени знаци и графики. Сканиране и обработка на изображения. Набор, страниране, цвето-отделяне.
  • Проектиране и отпечатване всички видове рекламни материали (календари, тефтери и др., вкл. сито печат върху химикалки) от идейния проект, през предпечатната подго- товка, отпечатването и всички довършителни операции!
  • Отпечатване на бързи визитки, печати, бланки, рекламни дипляни, брошури, плакати, автореферати, печатни издания в малки тиражи, учебници, монографии и др.
  • Извършваме и едностранно и двустранно ламиниране на каталози, проспекти, плакати, календари.
  • Изработка на всякакви видове стикери и етикети от хартия и PVC фолио (бяло и прозрачно).
  • ЕКСПРЕСЕН ПЕЧАТ НА МАЛКИ ТИРАЖИ - дипляни, проспекти, каталози, флаери и др.
  • Към Издателската къща има и книжарница, която предлага учебници, ръководства и учебни помагала за нуждите на студентите от МГУ, както и разнообразни канцеларски стоки, което значително облекчава студентите при тяхната подготовка.

Издателска къща "Св. Иван Рилски" има богат опит в подготовката, оформлението и отпечатването на материали за научни конференции, семинари и др.

За последните дванадесет години В ИК е извършена пълна предпечатна подготовка на 120 заглавия, отпечатани са 160 заглавия, над 50 автореферата (в.т.ч и за външни клиенти) и 53 тома годишници на МГУ.

Нашите клиенти се радват на коректност, точност, качество и конкурентни цени за малки тиражи.

С взаимна коректност и удоволствие работим с: МГУ “Св. Иван Рилски”, НТС по МДГМ; ТУ и различни предприятия от бранша- „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД, ГЕОТЕХМИН АД, „ЕЛАЦИТЕ МЕД” АД, "ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ" АД, "ВИДЕКС" АД и др. От 2007 г. работим успешно с група ALDE, Европейски парламент.

ЗА КОНТАКТИ:
инж. Теодора Христова, ръководител на ИК "Св. Иван Рилски" – НИД – МГУ
КНИЖАРНИЦА 02 8060442
02 8060560, (02) 8060487; GSM: 0887 615 645
E-mail: ik.st.ivanrilski@gmail.com

УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА в книжарницата на Издателската къща - МГУ "Св. Иван Рилски" /виж/

Новини

Предстоящи събития