Важно за студенти и млади хора до 29 години!
Министерството на икономиката и енергетиката и Програмата на ООН за развитие стартираха съвместния си проект "Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България - ТЕХНОСТАРТ"
Проектът има за цел подпомагане на младите хора със съответното образование и иновативни бизнес идеи да започнат собствен бизнес като им се предостави безвъзмездна финансова помощ за създаване на технологични фирми.
Пълна информация за проекта ТЕХНОСТАРТ може да видите на следните сайтове:
http://www.mee.government.bg/bids.html?id=233216 или
http://www.jobs-bg.org/technostart_bg.htm