МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е – Кат „ОРПИ и ВР“     26.01.2017
Очните занятия за летен семестър на уч. 2016/2017 г.
за магистрите към катедра „ОРПИ и ВР“, редовно и задочно обучение, първи курс,
ще се проведат от 18.04.2017 г., 10 часа, до 30.04.2017 г.

От катедрата

 

Новини

Предстоящи събития