МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

Съобщение ГПФ дипломираните м.декември, 2016     07.03.2017
Деканат ГПФ съобщава на дипломираните м.декември, 2016 год. студенти, че Дипломите им са отпечатани.
Необходимо е в най-кратки срокове да дойдат в канцеларията на Деканата за да ги разпишат.

 

Новини

Предстоящи събития