МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

Подписване на партньорски договор с университета в гр. Ниш, Република Сърбия     04.04.2017
На 30 март 2017 година, на посещение в гр. Ниш, Република Сърбия беше делегация от Минно – геоложки университет „Св. Иван Рилски“ в състав: проф. д-р Любен Тотев – Ректор, доц. д-р Стефка Приставова – Зам. ректор по Международно сътрудничество и проекти, доц. д-р Павел Павлов – Зам. ректор по научноизследователска дейност.От страна на Нишкия университет присъстваха проф. Драган Антич – Ректор, проф. Весна Лопичич - Зам. ректор по Международно сътрудничество, проф. Ненад Павлович – Зам. Ректор по науката и проф. Властимир Николич - Зам. ректор по учебната дейност.В духа на сътрудничество в края на срещата се подписа партньорски договор по програма „Еразъм“, като се договориха конкретни стъпки за неговото изпълнение.
 

Новини

Предстоящи събития