МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

Възможности за бъдеща съвместна дейност между Р. Азербайджан и Р. България     18.04.2017
Възможности за бъдеща съвместна дейност между Република Азербайджан и Република България

На 12 април 2017 година, на посещение в Минно-геоложки университет „ Св. Иван Рилски“ беше делегация в състав: Н. пр. дфн Наргиз Гурбанова – извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в Република България, г-жа Вюсала Садъгова – втори секретар в посолството на Република Азербайджан, акад. Акиф Ализаде – президент на Национална академия на науките на Република Азербайджан и директор на Института по Геология и Геофизика, акад. Ибрахим Гюлиев – вицепрезидент на Националната академия на науките на Република Азербайджан.

От страна на МГУ присъстваха: проф. д-р инж. Любен Тотев – Ректор, доц. д-р Стефка Приставова – Зам. ректор по Международно сътрудничество и проекти, доц. д-р Павел Павлов – Зам. ректор по научноизследователска дейност, проф. д-р Вяра Пожидаева – Зам.-ректор по учебната дейност.

По време на срещата бяха обсъдени в детайли възможностите за бъдеща съвместна работа с Националната академия на науките на Република Азербайджан и МГУ „Св. Иван Рилски“. Бяха набелязани конкретни мерки за взаимодействие между преподавателската,студентска и научна общности – възможности за мобилност, обучение, научно-изследователска работа и др. 

В духа на сътрудничество в края на срещата бяха уточнени партньорски взаимоотношения, като се договориха конкретни стъпки за тяхното изпълнение.


 

Новини

Предстоящи събития