МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

Информационен ден по програма Еразъм +.     19.04.2017

 

Новини

Предстоящи събития