МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

Дати за ДИ и ДЗ - "Геология и геоинформатика"     20.04.2017