МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ, МЛАДИ УЧЕНИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ В МГУ„СВ. ИВАН РИЛСКИ“     20.04.2017
На 19.04.2017 г. от 14.00 ч. в Конферентната зала на Ректората на Минно- геоложки университет „Св. Иван Рилски“ се проведе обучение на докторанти, млади учени и преподаватели за базите даннни на издателствата Science Direct, Scopus, Thomson Reuters. Целта на обучението бе повишаване на информационната компетентност и запознаване с правилата за успешно публикуване в световно признатите web базирани научни платформи като WEB OF SCIENCE,INCITES и др. Лектори бяха г-жа Цветелина Димитрова и г-н Тихомир Ценкуловски от CLARIVATE ANALYTICS.
 

Новини

Предстоящи събития