МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

МГУ „Св. Иван Рилски“ - партньор на Софийския фестивал на науката     04.05.2017


https://www.britishcouncil.bg/sofia-science-festival

 

Новини

Предстоящи събития