МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

ДЪРЖАВEН ИЗПИТ - УРПС - бакалавър и ИМ - магистър     10.05.2017
ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ

За студентите от спец. УРПС – ОКС „бакалавър“ и ИМ - ОКС
„магистър” , ще се проведе на 27.06.2017 г. от 9.00 часа 346 зала.

НЕОБХОДИМО Е СТУДЕНТИТЕ ДА СЕ ЗАПИШАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО до 19.06.2017г.