МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА МГУ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“     09.05.2017
На 04.05.2017 г. (четвъртък) от 13,30 часа в аула „Максима“ се проведе годишно Отчетно събрание на Минно – геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Отчетено бе състоянието и дейността на университета за периода ноември 2015 – април 2017 г. Събранието се водеше от Председателя – проф. дтн Васил Ангелов. Проф. д-р инж. Любен Тотев – ректор на университета представи отчет за състоянието и дейността на Минно- геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Мнение изказа доц. дгн Руслан Костов като даде положителна оценка на отчета. След подлагане на гласуване, отчетът бе единодушно приет. Присъстваха преподаватели, служители и студенти – членове на Общото събрание.
 

Новини

Предстоящи събития