МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА : „НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА МЕТРОСТАНЦИЯ № 8 ОТ ВТОРИ МЕТРОДИАМЕТЪР НА СОФИЙСКИ МЕТРОПОЛИТЕН“     11.05.2017
На 10.05.2017 г. (сряда) от 13.30 ч. в зала 320 „Евро Алианс“, на Миннотехнологичен факултет при МГУ „Св. Иван Рилски” бе изнесена лекция на тема:
„Нови технологии при строителството на Метростанция № 8 от втори Метродиаметър на Софийски метрополитен“. Лектор бе дипломиран инж. архитект Валентин Трашлиев – Председател на съвета на директорите на групата „Евро Алианс“ и член на настоятелството на МГУ „Св. Иван Рилски“.

На презентацията присъстваха: доц. д-р Павел Павлов – зам.-ректор по Научноизследователска дейност при МГУ „Св. Иван Рилски“, преподаватели от всички факултети, студенти и други гости.
 

Новини

Предстоящи събития