МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

Катедра „ОРПИ и ВР“ Дипломна защита     03.10.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДИПЛОМНА ЗАЩИТА
ЗА МАГИСТРИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ
„ОРПИ“ , „РНПИ“ и „ТТВР“


ще се проведе на 01.12.2017 година от 9.00 часа в зала 220 на МТФ
НЕОБХОДИМО Е СТУДЕНТИТЕ ДА СЕ ЗАПИШАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО до 28.11.2017г. при Е. Минчева,
кабинет 218,тел. О2 80 60 327, катедра „ОРПИ и ВР“.

 

Новини

Предстоящи събития