МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ спец. ”РПИ“     03.10.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ

За студентите от спец. ”РПИ“ ОКС "бакалавър, ще се проведе на

30.11.2017 г. от 9.00 часа, зала 220

НЕОБХОДИМО Е СТУДЕНТИТЕ ДА СЕ ЗАПИШАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО до 28.11.2017г. при Е. Минчева,

кабинет 218, тел. 02 80 60 327, катедра „ОРПИ“

 

Новини

Предстоящи събития