МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е – Магистри кат.„ОРПИ и ВР“       06.10.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Очните занятия за зимен семестър на уч. 2017/2018 г. за магистрите към катедра „ОРПИ и ВР“, редовно и задочно обучение, първи и втори курс, ще се проведат от 20.11.2017 г. (начален час 13.30) до 03.12.2017 г.

От катедрата

 

Новини

Предстоящи събития