МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ     08.11.2017
Държавният изпит и Дипломните защити за специалността “Хидрогеология и инженерна геология” (ноемврийска сесия) ще се проведат на 30.11.2017 г. (четвъртък) от 9.00 часа.

Срока за записване е до 23.11.2017 г.
Срок за предаване на дипломните работи – 23.11.2017 г.

 

Новини

Предстоящи събития