МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

Дата за държавен ДИ и ДЗ кат ''Информатика''     13.11.2017
КАТЕДРА “ИНФОРМАТИКА”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2017/18 година
На 29 Ноември 2017 г.
ще се проведе:

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа
за абсолвентите от специалността ''Компютърни технологии в инженерната дейност'' на ОКС БАКАЛАВЪР

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 10.00 часа
за абсолвентите от специалността ''Компютърни технологии в инженерната дейност'' на ОКС МАГИСТЪР


Записване за участие в изпита и предаване на дипломни работи до 24.11.2017 в каб. 509

 

Новини

Предстоящи събития