МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

Дати от кат. СДТНГ     01.02.2018
Държавният изпит и дипломните защити в катедрата ще се проведат на 16.03.2018 г. от 09:00 часа.

 

Новини

Предстоящи събития