МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ „Индустриален менидмънт – ОКС „магистър”     06.02.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ
За студентите от спец. „Индустриален менидмънт – ОКС „магистър” , ще се проведе на 16.03.2018 г. от 9.00 часа 142 зала.
НЕОБХОДИМО Е СТУДЕНТИТЕ ДА СЕ ЗАПИШАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО до 01.03.2018г.
От катедрата

 

Новини

Предстоящи събития