МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е –Катедра „ОРПИ и ВР“     15.02.2018
Очните занятия за летен семестър на уч. 2017/2018 г. за магистрите към катедра „ОРПИ и ВР“,
редовно и задочно обучение, първи курс, ще се проведат от 26.03.2018 г.- начало от 13.30 часа, до 05.04.2018 г.

От катедрата

 

Новини

Предстоящи събития